• אתר זה הינו אתר המשמש כאתר מידע ייצוגי עבור "מכבסת קלין שופ ".
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש ללא התראה
  • באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים
  • כל התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של " מכבסת קלין שופ " ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה.
  • אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד כל מדיה ותוכן מהאתר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש